1. Turnus
klasický
29.6. – 13.7.2019
8–15 let
3980 Kč
Proběhl
2. Turnus
cykloturistický
13.7. – 27.7.2019
9–15 let
3980 Kč
Proběhl
3. Turnus
pro maláčky
27.7. – 3.8.2019
5–9 let
2590 Kč
Proběhl
4. Turnus
klasický
3.8. – 10.8.2019
9–15 let
2590 Kč
Proběhl
5. Turnus
klasický
10.8. – 23.8.2019
8–15 let
3490 Kč
Proběhl
6. Turnus
Příměstský
19.8. – 23.8.2019
10-15
1890 Kč
Proběhl

Letní tábor 85. PS Letky Brno

je pravidelně po několik let pořádán na místě zvaném u Panského lesa nedaleko obce Valtínov, ležící na trase Dačice – Kunžak v okrese Jindřichův Hradec v čarokrásném prostředí České Kanady.

Tábor je vypisován v pěti turnusech, které se liší určeným věkovým rozpětím, zaměřením i délkou pobytu.

Díky široké nabídce aktivit můžeme účastníkům nabídnout

více

Obecné informace

Letní tábor 85.PS Letka se nachází v okrese Jindřichův Hradec u obce Valtínov (na trase Dačice-Kunžak), poblíž rekreační oblasti rybníka Zvůle. Tábor je každoročně stavěn jak na pozemku ve vlastnictví 85. PS Letka, tak na pozemku jiného vlastníka (vztah k tomuto pozemku právně ošetřen) - v samostatné lokalitě, mimo veřejné komunikace. Pozemek je orientován na kopci směrem na jih, ze tří stran je chráněn lesem. Díky této poloze v žádném případě nehrozí riziko zaplavení povodněmi nebo jiná podobná pohroma.

Tábor má dva vlastní zdroje pitné vody, ekologicky zajištěné nakládání s odpady a plně elektrifikované, kvalitně vybavené provozní a hygienické zázemí.

Děti jsou ubytovány ve stanech s kvalitní dřevěnou podsadou a podlážkou. Ostatní provoz je realizován v pevných dřevostavbách, kterou je kuchyně, hospodářská část a velká jídelna, kde děti tráví čas převážně ve špatném počásí (možnost bezproblémového dosušení mokrých/vlhkých věci). Stany jsou konstruovány tak, aby poskytovaly dětem relativně vysokou úroveň komfortu, kde lze po celou dobu udržovat pořádek a přehled o uložených osobních věcech. Proto je nanejvýš vhodné uložení věcí (oblečení atd.) v kufrech! (Viz. Seznam věcí …). Kufr lze uložit pod lůžko, kde je kdykoli přístupný. Naopak různé krosny a batohy, nebo cestovní tašky jsou z tohoto hlediska nevyhovující.

Program pobytu na klasických turnusech je z velké části podřízen celotáborové hře, která zábavnou formou seznamuje děti s pravidly pobytu v přírodě, orientací v terénu, prohlubuje jejich manuální zručnost a fyzickou kondici. Děti se aktivně /s přihlédnutím k jejich věku/ zúčastňují na provozu celého tábora: pomáhají při vaření, topení, sami si zajišťují úklid a účastní se na přípravě programu. Kolektivní činnost dětí probíhá výhradně za dohledu a pod vedením oddílových vedoucích. Přesto je nezbytné, aby dítě zvládalo a mělo zažité, v tomto věku obvyklé, hygienické a sociální návyky.

Dokumenty

List účastníka - pečlivě si pročtěte a vyplňte všechny kolonky! Takto vyplněný podepsaný dokument doneste na sraz v den odjezdu a odevzdejte organizátorům turnusu. Považujeme za důležité být informováni o případných psychických, nebo jiných problémech a skutečnostech týkajících se dítěte, které mohou ovlivnit jeho pobyt a vyvarovat se tak případných problémů. Tyto informace, prosím, uveďte na druhou stranu listu účastníka.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - řádně vyplněný vašim dětským lékařem odevzdejte při nástupu dítěte na letní tábor. Nezapomeňte na zdravotní pojišťovnu, u které je dítě přihlášeno.

Úhrada pobytu - pobyt dítěte na letním táboře je možno hradit převodním příkazem na účet PS, popř. složenkou na poště. Číslo našeho účtu je 2700769880/2010, přidělený variabilní symbol je uveden na závazné přihlášce i listu účastníka. Při platbách uvádějte, prosím, přidělený variabilní symbol, abychom mohli Vaši platbu správně přiřadit. Úhradu proveďte nejpozději do 14 dnů po obdržení závazné přihlášky!!!

Fakturu (na vyžádání) - je určená rodičům, kteří mají možnost čerpat příspěvek z FKSP u zaměstnavatele, popř. čerpání jiného druhu příspěvku. Úhradu proveďte do data splatnosti uvedeného na faktuře. Dovolujeme si upozornit rodiče s příjmy na hranici životního minima na možnost získání jednorázového příspěvku z důvodů ozdravného pobytu dítěte na letním dětském táboře, o který můžete požádat Odbor sociální péče při obecních úřadech, městských úřadech nebo magistrátech. Možnost přihlásit dítě existuje až do data termínu zahájení příslušného turnusu, pokud jsou ještě volná místa. Přihláška bude akceptována v okamžiku úhrady na účet organizátora LT.