85. PS Letka Brno - letní tábory, vodácké tábory, zimní tábory, volnoeasové aktivity

Letní tábor Vodácký tábor Zimní tábor Kondooi

Vítejte na stránkách 85.PS Letky Brno, která je organizační jednotkou sdružení PIONÝR.

85. Pionýrská skupina Letka se podílí spolu s ostatními organizacemi a za podpory Úřadu městské části Brno - Slatina na všestranných dětských akcích v této městské části. Naše činnost je finančně podporována i statutárním městem Brnem.

Svými aktivitami splňuje dětské sny o dobrodružstvích a chvilkovém odreagování se od školních povinností. Především organizuje letní stanový tábor ve Valtínově a putovní vodácký tábor o velkých letních prázdninách. Vodácký tábor je každoročně pořádán ve třech turnusech, letní tábor již potřetí bude mít turnusy čtyři - dva klasické, jeden pro maláčky a jeden cykloturistický. Na všechny turnusy letního tábora připravujeme napínavá dobrodružství nesoucí se v duchu celotáborové hry.

Na vodáckém táboře si děti prozměnu osvojují pravidla pro překonání vodního živlu na prověřených tuzemských tocích. To vše samozřejmě pod dozorem proškolených vedoucích.

Mimo tábory konané o letních prázdninách 85. PS Letka dále pořádá v čase jarních prázdnin zimní lyžařský tábor.

Během školního roku se děti pravidelně scházejí v oddílech (Kondoři), kde si sdělují své poznatky a zážitky a také zde mohou hlouběji rozvíjet své tvůrčí schopnosti. Ty po té mohou zužitkovat na výpravách, mezioddílových soutěžích a na výše uvedených letních táborech.


Nové stránky a brzké spuštění přihlášek

PJ 08.01.2018 09:39
Již brzy dojde ke spuštění přihlašování na letní tábor ve Valtínově pro letošní rok. Zdržení spuštění souvisí s novým vzhledem, na kterém se pracuje. Držte palce, ať je to co nejdřív :)

Pionýr, z.s. - státem uznaná nezisková organizace

PJ 23.03.2016 00:46

Dne 17. prosince předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zástupcům třinácti spolků dětí a mládeže dekrety potvrzující získání čestného titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“. Mají platnost od 1. ledna nového roku na příštích pět let. Tento titul získává Pionýr již počtvrté. Tentokrát je ale patrný zásadní posun v získání určité (ekonomické) jistoty, protože tzv. uznané organizace mají na pět roků zajištěn partnerský vztah s MŠMT. To by mělo přinést větší záruku v získávání prostředků pro činnost v letech 2016-2020.

Oproti předchozím obdobím, na která byl titul udělován, je nepřehlédnutelný rozdíl v počtu takto oceněných organizací. Záplava držitelů z minulosti je pryč. Dnes je uznaných organizací třináct v celé republice a titul tak rozhodně není formalitou. Udělení titulu je uznáním dlouhodobé a kvalitní práce ve prospěch dětí a mládeže. Opakovaně se tak ze strany státu dokládá, že Pionýr je organizací osvědčenou, spolehlivou a respektovanou. Má promyšlený výchovný program, funkční přípravu vedoucích a činnost, která stojí za podporu. Státem uznaná organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží je název statutu, který uděluje spolkům v naší oblasti činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2004 vždy na stanovené období. Pionýr jej získal opakovaně, aktuálně pro roky 2016 – 2020.

Statem_uznana_2016-2020.pdf [PDF]znak Letky

Aktuální informace: Novinky | Archív


Fotka z galerie:
a celtu vypnout, zavázat a je to....
Přihlášení na stránky:
Login:
Heslo:
Zaregistrovat se

Real Time Web Analytics